Česky English

+420 511 181 555

info@iccti.org

Buněčné terapie

Jedním z hlavních cílů ICCTI konsorcia je umožnit indikovaným pacientům přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům v oblasti buněčných terapií a imunoterapií a převést je neprodleně do klinické praxe prostřednictvím sítě spolupracujících klinických pracovišť.

Tyto klinické aktivity jsou v souladu s doporučením Evropské unie o zajištění moderní léčebné péče, včetně směrnice EU 1394/2007 o moderních terapiích. Prostřednictvím klinických pracovišť sdružených v rámci ICCTI konsorcia Vám můžeme nabídnout možnost individuálních konzultací a léčby indikovaných pacientů v oblastech medicíny, ve kterých již byly zaznamenány úspěchy spojené s léčbou kmenovými buňkami.

V příloze najdete přehledový článek ICCTI konsorcia publikovaný v odborném časopise Stem Cells Dev (2012, 21: 2724-52) popisující využití mezenchymálních kmenových buněk v klinické praxi.

Kmenové buňky mají obrovský léčebný potenciál, který se v současné době používá v léčbě mnoha onemocnění. Odhaduje se, že v posledních 20 letech podstoupilo buněčnou terapii již více než 1 milion lidí na celém světě. Pokud jsou využívány vlastní buňky pacienta, jedná se o jednu z nejbezpečnějších léčebných metod vůbec. I v následujících letech se předpokládá prudký nárůst buněčných terapií po celém světě a ICCTI konsorcium významně napomáhá v tomto procesu díky svým partnerským klinickým pracovištím.

Pokud trpíte některým z následujících onemocnění nebo zdravotních problémů, kde již byl prokázán léčebný efekt kmenových buněk, neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Autologní (vlastní) kmenové buňky pacienta byly klinicky využity v následujících lékařských oborech:

ORTOPEDIE

 • léčba osteoartrózy velkých kloubů – kolena, kyčle, hlezna
 • léčba vyhřezlé meziobratlové ploténky
 • léčba artritidy
 • urychlené hojení zlomenin kostí
 • poranění úponů šlach, vazů a svalů

KARDIOLOGIE A ONEMOCNĚNÍ CÉVNÍHO SYSTÉMU

 • infarkt myokardu
 • kardiomyopatie
 • ischemická choroba dolních končetin
 • cévní mozková příhoda (lidově „mozková mrtvice“)

NEUROLOGIE

 • roztroušená skleróza
 • cévní mozková příhoda (lidově „mozková mrtvice“)
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • amyotrofická laterální skleróza
 • traumatické poškození mozku a míchy
 • transverzální léze míšní
 • cerebelární ataxie

ONEMOCNĚNÍ ZRAKU

 • věkem podmíněná makulární degenerace
 • diabetická retinopatie
 • zánět zrakového nervu
 • choreoretinitis
 • retinitis pigmentosa
 • hypertenzní angiopatie

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • diabetes I. A II. Typu a jeho komplikace
 • roztroušená skleróza
 • Crohnova choroba
 • revmatoidní artritida
 • lupus erythematodes

REGENERATIVNÍ MEDICÍNA A PLASTICKÁ CHIRURGIE

 • hojení jizev
 • hojení chronických ran a vředů
 • hojení popálenin
 • zvětšení poprsí
 • modelování obličeje, odstraňování vrásek

UROLOGIE

 • inkontinence moči
 • erektilní dysfunkce

GASTROENTEROLOGIE

 • Crohnova choroba
 • cirhóza jater
 • ulcerózní kolitida

PULMOLOGIE

 • plicní fibróza
 • chronická obstrukční plicní nemoc

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • dermatomyositida
 • sklerodermie
 • lupenka
 • epidermolysis bulosa

 

IMUNOTERAPIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Imunoterapie znamená posílení imunity a léčbu s využitím vlastního imunitního systému pacienta. Imunoterapie se využívá zejména u onkologických pacientů, u kterých standardní léčba pomocí chemoterapie a radioterapie vede často k významnému a někdy i život ohrožujícímu oslabení imunitního systému.

ICCTI konsorcium přináší nejnovější vědecké informace o cílené imunoterapii včetně možnosti přípravy protinádorové vakcíny na bázi vlastních dendritických buněk získaných z periferní krve onkologického pacienta. Léčba protinádorovou vakcínou je velmi bezpečná a přitom u indikovaných pacientů při dodržení komplexního léčebného programu vysoce účinná. Nejčastěji se jedná o tato nádorová onemocnění, u kterých již byly zaznamenány klinické úspěchy:

 • karcinom prsu
 • karcinom plic
 • karcinom hlavy a krku
 • karcinom ovaria
 • cervikální karcinom
 • karcinom tlustého střeva a konečníku
 • karcinom ledviny
 • karcinom prostaty
 • melanom
 • glioblastom
 • sarkom

© 2021 ICCTI. Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii | registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0012